Okategoriserad

Är du vår nya ekonom?

Är du en junior ekonom eller erfaren ekonomiassistent? Är du dessutom en ansvarstagande medspelare som vill du bidra till utvecklingen av el- och fibernätet? Här får du tillfälle att utvecklas tillsammans med ett erfaret team i en spännande bransch! Sök redan idag!

Två medarbetare står bredvid varandra och tittar på en datorskärm.

Vi står inför viktiga förändringsarbeten dels med anledning av ändringar i ellagen men även i att ständigt förbättra oss i en allt snabbare förändringstakt. Detta ställer nya krav på vår ekonomifunktion varför våra ekonomiprocesser behöver stärkas för att vara ett relevant stöd till verksamheterna. Rollen är en förstärkning till ekonomifunktionen för att möta kommande utvecklingsarbete där digitalisering är en viktig framgångsfaktor framåt. Ett prioriterat mål är att bidra till relevanta beslutsunderlag genom att uppnå ett rättvisande resultat och prognos.

På Stabsavdelningen arbetar 20 medarbetare varav tre har uppdrag inom ekonomi. Vi sitter i fräscha lokaler i Borås, ca 10 minuter från centrum.

Arbetsuppgifter

Vi söker en ekonom som vill bidra i bolagets bokslutsprocess och arbeta som verksamhetsnära stöd. Rollen är organiserad inom Stabsavdelningen där ekonomifunktionen ingår. Du kommer att ingå i ett engagerat och ansvarstagande team som stöttar varandra i det dagliga arbetet samt bidrar till varandras utveckling och trivsel. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära bolagets verksamheter. Du kommer främst bidra i bolagets löpande bokföring men också vara ha en viktig roll i att utveckla processer där digitalisering och systematiskt förbättringsarbete sker i nära samarbete med verksamheterna.

Dina arbetsuppgifter består främst av:

 • Löpande bokföring
 • Avstämningar i samband med månadsbokslut
 • Ansvarig för leverantörsreskontran
 • Bidra till att effektivisera inköpsprocessen
 • Vid behov bidra i utredningar och projekt
 • Stötta verksamheterna utifrån deras behov
 • Viss löneadministration kopplat till redovisning
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning

Kvalifikationer

 • Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
 • Ett par års erfarenhet av löpande redovisning, gärna på en ekonomiavdelning
 • Erfarenhet från arbete med bokslut och/eller reskontra
 • Goda kunskaper i Officepaketet, främst Excel

Erfarenhet av Agresso, Unit 4 eller Visma ser vi som meriterande.

Egenskaper

För att passa i rollen som ekonom hos oss är det viktigt att du är strukturerad och noggrann, har en känsla för detaljer och kvalitet samt en god social förmåga.
Vi söker dig som har förmågan att skapa goda relationer, ser det som en självklarhet att samarbeta med andra och drivs av att vara ett stöd till andra i deras uppdrag. Du trivs med att arbeta i ett gemensamt uppdrag med tydligt ansvarsområde.

Då du även kommer att bidra i förbättringsarbetet är det viktigt att du är lösningsfokuserad. Att bidra i teamets gemensamma uppdrag ser du som en självklarhet.
Du värdesätter en bra arbetsmiljö och bidrar gärna till trivsel på din arbetsplats!

Med din kunskap och erfarenhet hoppas vi att du vill bidra till bolagets uppdrag och mål.

Övrigt

Tjänsten är en visstidsanställning i nuläget med tillträde snarast och med god chans till förlängning.

Vi arbetar löpande med intervjuer men ser fram emot din ansökan senast 2 oktober via ansökningsformuläret hos Cordovan Career.

I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan Career. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@cordovan.se alternativt Johanna Wållgren på 070-853 78 48 eller johanna.wallgren@cordovan.se

Fackliga representanter:

Ökat laddbehov av tunga fordon kommer påverka elnätet på Viaredsområdet

Vårt nät kommer klara den extra last som blir följden av ett ökat laddningsbehov på industriområdet Viared de närmaste tio åren. Men på längre sikt kan vi behöva göra förstärkningar.

Flera lastbilar med släp på rad på en lastbilsparkering.

Slutsatser i examensuppsats

Det är en av de slutsatser som framkommer i den examensuppsats som högskolestudenterna Alexander Olausson och Peder Eriksson gjort hos oss. De har undersökt hur utvecklingen kan komma att se ut när det gäller laddning av tunga och medeltunga lastbilar på industriområdet och vilken påverkan det kan få på vårt elnät i området.

De har frågat företag och företagsföreningar hur många lastbilar som kör in och ut på området, samt vilka tider på dygnet de förväntas ladda. Dessutom har de pratat med aktörer i lastbilsbranschen om hur de ser på utvecklingen av elfordon.

Ökningen spås komma om tio år och framåt

De spår att den stora ökningen kommer om tio år och framåt. Därefter kan vi behöva uppgradera nätet för att vi med säkerhet ska kunna garantera det ökade effektuttaget. Om 30 år kommer förmodligen spänningsfallet, strömmen och effekten att vara för hög för nuvarande nät och det kommer att behöva göras en mera omfattande uppgradering.

– Det är kul att vi kunnat få hjälp av studenter, och att de samtidigt får en inblick i vår bransch. Med hjälp av deras arbete har vi fått en bild av hur utvecklingen kan komma att se ut, med tillkommande toppeffekter från laddning av tunga fordon. Sedan behöver man även titta på utvecklingen inom andra områden, såsom till exempel laddning av personbilar, energilager och elproduktion genom solceller, som inte är med i detta arbete, och som också kommer påverka nätet i området, säger vår ingenjör Tobias Andersson, som varit deras handledare.

Alexander Olausson och Peder Eriksson sitter och jobbar vid ett skrivbord.

Alexander Olausson och Peder Eriksson.

Examensarbete på Energiingenjörsprogrammet

Alexander och Peder gjorde detta examensarbete på Energiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Borås. Hela deras uppsats Elektrifierade tunga fordon och deras elnätspåverkan kan du läsa på Högskolans uppsatsportal.

Hundraprocentig mätkvalitet på våra elmätare

Det går att lita på att våra elmätare mäter rätt. Det visar resultaten av de stickprovskontroller vi gjort under våren och sommaren. Vi har kontrollerat 300 slumpvis utvalda mätare av våra cirka 43 000 hushållsmätare.

– Det är ett härligt besked att få, att samtliga mätare är godkända. Nu har vi fått ett kvitto på att vi har en tillförlitlig mätinsamling, och att våra kunder kan lita på att det är rätt mätvärden som ligger till grund för vår fakturering, säger vår mätchef Emma.

Elmätare som sitter på rad på en vägg.

En del i det nationella stickprovet

Kontrollerna är en del i det nationella stickprovet, som är energibranschens återkommande kvalitetskontroll av hushållselmätare. Landets alla elmätare ska enligt lag kontrolleras regelbundet, först efter tre år och sedan var sjätte år. Det är vi som elnätsföretag som äger mätarna och har ansvar för att säkerställa dess funktion.

Första kontroll av nya mätare

Mellan den 3 april och den 21 juni har vi bytt ut mätarna hos berörda kunder och skickat dem för kontroll till ett ackrediterat kontrollorgan i Linköping. Det är första gången vi kontrollerar just dessa hushållsmätare, eftersom de är nya. De sattes ju upp i vårt stora mätarbytesprojekt, där vi bytt ut samtliga hushållsmätare hos våra kunder de senaste åren.

– Det är väldigt skönt att vi fått denna kvalitetsstämpel på våra nya mätare. Överlag är elmätare tillförlitliga och stabila mätinstrument. Går vi tillbaka och tittar på tidigare stickprovsresultat, har vi inte haft någon mätare som inte blivit godkänd, och det är skönt att vi kan behålla den kvalitetsstämpeln, säger Emma Johansson.

Kort fakta kring nationella stickprovet

Våra mätare finns registrerade i det nationella registret ELSA och det slumpmässiga urvalet har skett utifrån detta register. Det är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, RISE, som har ansvar för kontrollerna, på uppdrag av Energiföretagen Sverige. De övervakas av tillsynsmyndigheten för elmätare Swedac.

Du hittar mer information om nationella stickprovet hos Energiföretagen.

Vi certifieras för vårt säkerhetsarbete

Efter 1,5 års slit har vi nu certifierats för vårt säkerhetsarbete. I oroliga tider med krig i vårt närområde och ett ökat terrorhot mot Sverige är säkerhet och motståndskraft viktigare än någonsin.

Rickard Svenningsson tillsammans med vårt certifieringsdiplom.

Vår säkerhetschef Rickard Svenningsson tillsammans med vårt certifikat.

Först ut i landet att certifiera hela verksamheten i vår bransch

I dagsläget är vi det enda bolaget i den samhällskritiska sektorn i Sverige som i sin helhet nu certifieras för vårt systematiska säkerhetsarbete enligt standaren ISO/IEC 27001. Certifieringen är ett bevis på vår strävan att hantera information på ett säkert sätt, skydda kunddata och minimera riskerna för integritets- och säkerhetshot.

– Vi är så stolta över det arbete som vi gjort, som lett fram till att vi nu har ett arbetssätt för ledning och styrning av verksamheten, där säkerhet är en naturlig del i vårt ständiga förbättringsarbete, säger Rickard Svenningsson, ansvarig för säkerhet hos oss.

Styra och följa upp på alla ledningsnivåer

ISO/IEC 27001 är en standard för ledningssystem som kvalitetssäkrar verksamhetens sätt att styra och följa upp informationssäkerhet på alla ledningsnivåer i verksamheten. Fokus i standarden är att säkerställa en god systematik för att identifiera, bedöma och behandla risker som rör informationssäkerhet, med målet att ständigt förbättra verksamhetens säkerhetsarbete.

Omfattande arbete med vår säkerhet

Certifieringen är ett resultat av ett omfattande arbete under de senaste 1,5 åren, där vi arbetat med att säkerställa att alla medarbetare hjälps åt med säkerhetsarbetet. Det innebär bland annat att vi granskar våra processer och policyer, och säkerställer att vi bland annat har tekniska säkerhetsåtgärder, instruktioner och rutiner som hjälper oss i arbetet.

– Vi ser detta som ett viktigt steg för att skydda vår och våra kunders information, i en tid när dataskydd och säkerhet blir allt viktigare. Vi hoppas att fler kollegor i branschen väljer att gå samma väg som oss så att vi kan lära av varandra.

Vi passar även på att gratulera det statliga forskningsinstitutet RISE, som i samband med vår certifiering är först ut med att få en svensk ackreditering för att certifiera vår bransch mot denna standard.

Vi sänker vissa elnätspriser den 1 juli

Den 1 juli sänker vi vissa elnätspriser. Det är en tillfällig sänkning som gäller för årets sista sex månader. Den generella prissänkningen ligger i genomsnitt på sju procent.

En hand som håller i en lysande glödlampa mot en mörk bakgrund

Sänkt kostnad för elöverföring

Vi sänker elöverföringsavgiften på samtliga abonnemang. Det är den avgift som du betalar för transporten av el genom ledningarna hem till dig och din bostad. För kunder i lägenhet blir det en sänkt kostnad med i genomsnitt 45 kr för årets sista sex månader. För kunder som bor i villa utan elvärme med en huvudsäkring på 16 ampere blir sänkningen i genomsnitt 113 kr och för kunder i villa med elvärme och huvudsäkring på 20 ampere blir sänkningen i genomsnitt 450 kr för samma period.

Sänkta kostnader i regionnätet

Anledningen till att vi nu sänker priserna är att våra kostnader minskar för elöverföringen från överliggande regionnät, när ägaren Vattenfall sänker sina avgifter. Det gör att vi inte behöver betala lika mycket för att få fram elen till vårt nät och våra kunder och vi vill inte ta ut mer kostnader än vi behöver.

Sänkt ersättning för dig som producerar el

Det innebär samtidigt att vi sänker ersättningen för dig som producerar el, så kallad nätnytta. Från den 1 juli får du en lägre ersättning av oss för den energi som du matar ut på vårt nät. Det gäller både för mikroproduktion och för småskalig produktion. När våra kostnader för överliggande nät minskar betyder det att du som producent får mindre ersättning, eftersom du ska få samma ersättning som om vi köpt motsvarande el från överliggande nät.

Priserna pendlar

Priserna har pendlat under året, från höjningar i januari och nu sänkningar. Det beror på att läget på energimarknaden var ett helt annat vid årsskiftet, än det är nu. Då ökade våra kostnader kraftigt, både för överliggande nät och för förlustenergi på grund av höjda energipriser. Även inflationen påverkade oss och ökade våra kostnader.

Vi styr inte själva över kostnaderna för överliggande nät och när dessa minskar behöver vi anpassa våra priser därefter.

Mer information

Läs mer om de nya elnätspriserna för olika abonnemang och tjänster under priser på vår webbplats.

Vi söker en trygg erfaren ledare till vår drift

Är du en trygg ledare med stor teknisk kompetens och ett starkt driv? Har du erfarenhet av liknande verksamhet och vill vara en del i utvecklingen av elnätet? Då vill vi att du hör av dig till oss.

Christian Stark, ingenjör

En tjänst för dig som söker nya utmaningar i en tillväxtbransch

Borås växer och med det också stadens energibehov. Här spelar vi en samhällsviktig funktion för att trygga elförsörjningen till boråsarna.

Enheten består av 12 medarbetare som jobbar med planering av förebyggande underhåll, driftcentral, projektering av elnätet samt projektledning stora projekt. Som enhetschef drift rapporterar du till affärsområdeschefen för elnät och ingår i affärsområdets ledningsgrupp. Med eget budgetansvar blir ditt övergripande uppdrag att leda utvecklingen av enheten i alla dess delar samt vara del i utvecklingen av affärsområdet.

I rollen ingår:

 • Personalansvar för enhetens medarbetare.
 • Elanläggningsansvar för elnätet enligt ESA
 • Driva och säkerställa utveckling av enheten och dess verksamhet
 • Driva utveckling av Projekt-, Drifta- och Utföra-processen, samt bidra i övrigt process- och affärsutvecklingsarbete.
 • Budgetplanering med resultatansvar för fastställd drift-, underhålls- och personalbudget.
 • Budgetplanering för investeringsbudget, och resultatansvar för beslutade investeringsprojekt.
 • Uppföljning av verksamhetens nyckeltal, inkl ekonomi och risker
 • Myndighetskontakter och rapportering

Det här söker vi hos dig

Vi letar efter dig som har erfarenhet av liknande uppdrag och som ledare bidragit till att bygga, leda och utveckla ett starkt team och en framgångsrik verksamhet. Utöver din förmåga att arbeta målorienterat med budgetansvar så lägger vi stort värde i dina personliga ledaregenskaper. Det inkluderar din förmåga att bygga en positiv kultur inom enheten, uppmuntrar till eget ansvar, konstruktiv återkoppling samt förmågan att förmedla information om arbetet till övriga i organisationen.

Som person är du tekniskt kunnig, självgående och har stor initiativförmåga och en vilja att ständigt utveckla medarbetare och verksamhet. Du är organiserad och strukturerad i ditt arbetssätt och har också förmågan att skapa goda relationer med kollegor, kunder och samarbetspartners.

Vi ser också att du har:

 • Högskoleingenjörsutbildning inom elkraft eller motsvarande
 • Erfarenhet av arbete med eldistribution, helst liknande arbetsuppgifter
 • Erfarenhet av att leda personal och/eller av större projekt
 • Erfarenhet av budget- och uppföljningsarbete

Sök jobbet redan idag!

Vi kan erbjuda en utmanande och spännande roll i en bransch som står inför stora utmaningar och fantastiska möjligheter.

Sista ansökningsdag är 25 juni 2023. I den här rekryteringen samarbetar vi med Cordovan Career. Läs mer om och sök tjänsten hos Cordovan Career.

Vi ser fram emot din ansökan!