Övervakningsplan

Enligt EG-direktiv ska varje elnätsföretag ha en så kallad övervakningsplan som redovisar företagets åtgärder för att motverka att någon aktör på marknaden gynnas otillbörligt.

Detta innefattar bland annat att elnätsföretag inte får producera eller handla med el samt att företaget måste vara opartiskt och neutralt gentemot samtliga elhandelsföretag.

Nedan kan du läsa vår årliga rapport om övervakningsplanen.

Övervakningsplan 2020