Borås Elnäts styrelse

Borås Elnät har en av Borås Stad politiskt tillsatt styrelse. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare samt företagets representanter.

Ordinarie styrelseledamöter Ersättare
Sören Björklund (S), ordförande Pentti Lindberg (S)
Marie Fridén (M), vice ordförande Cathrine Jansson (S)
Anki Amneskog (S) Nicolas Mallek (S)
Pavle Velcov (S) Thomas Lantz (L)
Anne Sandberg (S) Monica Magnusson (M)
Harald Finlöf (KD) Maria Hellsten Davidsson (KD)
Kristian Silbvers (SD) Björn Malmqvist (SD)
Tommy Andersson (Vision),
arbetstagarrepresentant
Ola Ståhl (Vision),
arbetstagarrepresentant
Daniel Brink (SEKO),
arbetstagarrepresentant
Björn Hjelm (SEKO),
arbetstagarrepresentant

Öppna möten

Styrelsemötena är öppna för allmänheten. De allra flesta möten hålls hos oss på Majorsgatan 5. Vill du besöka ett av våra möten ber vi dig anmäla detta till anna.bjuvemyr@boraselnat.se. Preliminära datum för styrelsemöten under 2021:

  • 26 januari
  • 2 mars
  • 20 april
  • 1 juni
  • 31 augusti – 1 september
  • 14 oktober
  • 2 december

Observera att datum kan ändras efterhand.