Pågående upphandlingar

Borås Elnät är ett av Borås Stad helägt bolag som lyder under lagen 2016:1146 ”Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster” (LUF). Borås Elnät omfattas också av offentlighetsprincipen.

Klicka här för att se aktuella upphandlingar hos oss.