Välkommen till ditt lokala elnätbolag!

Borås Elnät AB ansvarar för elnätet fram till fastigheterna i stora delar av Borås kommun. Det är ett uppdrag som vi haft sedan 1894, då Borås Stads Elektricitetsverk grundades. Övning ger färdighet sägs det. Under de mer än hundra år som gått sedan starten har elnätet byggts ut och moderniserats i flera etapper och vi har idag ett driftsäkert elnät som är väl dimensionerat för både dagens och morgondagens boråsare.

Kartan visar vårt nätområde, i förhållande till kommunens övriga elnätsägare.

 

Ny karta Borås Elnät