Har du rätt säkringsstorlek?

Vilken huvudsäkring du har påverkar din årskostnad eftersom den fasta abonnemangsavgiften är beroende av säkringsstorlek. Exempelvis i samband med byte av uppvärmningssystem kan du behöva ändra din huvudsäkring.

Några riktlinjer för säkringsstorlekar:

Lägenhet: 16 Ampere
Villa med fjärrvärme: 16 Ampere
Villa med direktverkande el: 16–25 Ampere
Villa med värmepump: 16–25 Ampere

För att få rådgivning och bestämma tid för byte av huvudsäkring kontaktar du våra energirådgivare:

Patrik Sjöberg, tel 033–35 71 04
e-post patrik.sjoberg@boraselnat.se

Här hittar du årsavgiften för de olika säkringsstorlekarna.