Har du rätt säkringsstorlek?

Vilken huvudsäkring du har påverkar din årskostnad eftersom den fasta abonnemangsavgiften är beroende av säkringsstorlek. Exempelvis i samband med byte av uppvärmningssystem kan du behöva ändra din huvudsäkring.

Välj rätt storlek på säkring

Några riktlinjer för säkringsstorlekar:

Lägenhet: 16 Ampere
Villa med fjärrvärme: 16 Ampere
Villa med direktverkande el: 16–25 Ampere
Villa med värmepump: 16–25 Ampere

Ändra storlek på säkring

Ta hjälp av en behörig elinstallatör om du vill ändra din huvudsäkring. Elinstallatören anmäler förändringen till oss och utför sedan arbetet hos dig. För energirådgivning kan du kontakta Borås Stads energirådgivare.

Här hittar du årsavgiften för de olika säkringsstorlekarna.