Elsäkerhet i hemmet

I takt med att antalet elapparater i våra hem ökar blir också antalet skarvsladdar och grenuttag oftast större. Detta kan innebära risk för överbelastning. Ett tips är att i stället låta en fackman sätta upp fler uttag.

Från 1994 måste alla nybyggda hus genomgående ha jordade uttag. Att ha både jordade och ojordade uttag i samma rum innebär en högre risk för elolycka. Nedanstående tips är bra att tänka på för en säkrare hemmiljö. Du hittar också bra information om elsäkerhet i hemmet på Elsäkerhetsverkets webbplats.

  • Byt till petsäkra uttag och grenuttag.
  • Var försiktig med väggarmaturer i barnkammaren så att inte barnen kan komma åt och riva ner exempelvis lampor. Dessa kan orsaka brand om de hamnar mot material som lätt fattar eld.
  • En jordfelsbrytare känner när strömmen ”tar fel väg”. Bäst är att skydda hela huset med en fast installerad jordfelsbrytare. Man kan också använda en portabel jordfelsbrytare inte minst vid arbete med elapparater utomhus, där kontakten med jord är stor och därmed elrisken är större.
  • Använd aldrig en elapparat utomhus kopplad till ett ojordat uttag inomhus.
  • Undvik att gå barfota utomhus vid kontakt med elapparater och sladdar.
  • Vänta med arbetet utomhus om det regnar och är fuktigt.
  • Värmefilt och värmedyna ska inte användas när man sover. Är de äldre än tio år rekommenderas att köpa nya. Värmetrådarna i dynan kan komma i kontakt med varandra när isoleringen åldras.
  • Kontrollera att dina elapparater har CE-märkning. Denna märkning säger att europeiska säkerhetsregler är uppfyllda.

Detta får du göra själv

Byta säkring
Om säkringen går kan det bero på för hög belastning eller att det uppstått ett elektriskt fel. Om man kopplat in för många apparater kännetecknas det ofta genom att säkringen är het när man byter den. Se till att de inte sitter löst och om säkringen åter löser ut och man inte hittar någon orsak ska man tillkalla fackman.
Varning: När man byter ska man sätta den nya säkringen i säkringshuven och skruva in. Stoppa aldrig säkringen direkt i säkringsskåpet. Man får inte själv byta bottenplattan i säkringsskåpet för att få in större säkring. Ledningen kan då överhettas och orsaka brand. Kontakta oss om du funderar på att byta säkringsstorlek.

Automatsäkring
De gamla propparna ersätts allt mer med automatsäkringar där en brytare faller ner i ”off-läge” vid fel. För att återställa i ”on-läge” slås brytaren upp.

Montering av stickproppar och sladduttag
Sladdar för skyddsjordade apparater ska ha tre ledare. Den grön/gulrandiga ledaren ska rädda liv när det blir fel. Felkoppling av den medför livsfara. Att montera en tvåledarsladd till en apparat som ska ha skyddsjordning kan medföra livsfara.

Vägguttag — ojordat
Man får byta ett ojordat och jordat uttag om man är helt säker på hur man ska göra. Man får däremot inte byta ett ojordat uttag till ett jordat uttag själv.

Strömbrytare
Enkla strömbrytare för två ledare får man byta själv. Strömbrytare med fler ledare kräver fackmannakunskap.

Bryt alltid strömmen säkert genom att ta ur proppen eller slå av automatsäkringen. Anlita alltid fackman vid nyinstallation. Hemförsäkringen gäller under förutsättning att behörig installatör står bakom arbetet som utförts.

Vem är ansvarig för installationer i hemmet?

Ägaren av bostaden är ansvarig för elinstallationen i det egna hemmet.
Om du hyr bostad eller bor i bostadsrätt är fastighetsägaren/-föreningen ansvarig för den fasta installationen men hyresgästen ansvarar för att installationen är fri från slitage och skador. Om problem finns, kontakta den ansvarige.

Har du frågor om elsäkerhet är du välkommen att kontakta vår energirådgivare:

Patrik Sjöberg, tel 033–35 71 04
e-post patrik.sjoberg@boraselnat.se