Ska du gräva på din tomt?

Då behöver du veta var både våra och andras kablar finns på din tomt. Borås Elnät samarbetar med Ledningskollen, där du snabbt och enkelt kan få information om var ledningar finns.

  1. Gå in på www.ledningskollen.se
  2. Skapa ett konto
  3. Följ anvisningarna

Genom att använda Ledningskollen skickas en förfrågan till alla ledningsägare som har ledningar i ditt område och du får sedan kartunderlag skickat till dig. På Ledningskollens startsida finns en introduktionsfilm som visar hur deras tjänst fungerar.

Vill du ha vår hjälp med att markera var kablarna går?

När du har fått kartorna kan du få hjälp av vår kabelutsättare att markera i marken var Borås Elnäts elkablar går. Du får normalt hjälp med detta inom tre dagar, från dess att beställningen är gjord. Telefonnummer för bokning hittar du nedan eller i vår instruktion för ledningsanvisning och utsättning, som du får tillsammans med kartunderlaget.

Kontaktuppgifter

  • Frågor om ledningskartor för elkablar, 033–35 72 47
  • Frågor om ledningskartor för fiberkablar, 033–35 71 07
  • Frågor om trädfällning nära ledningar, 033–35 33 49 alternativt 033–35 72 50
  • Frågor om flyttning av elskåp eller ledningar, 033–35 71 04
  • Tidsbokning kabelutsättning el, 0708–35 19 87