Inte nöjd?

Avtalet mellan dig och Borås Elnät AB omfattas av Allmänna avtalsvillkor, framtagna av elbranschen i samarbete med Konsumentverket.

Är du missnöjd med något som rör din elleverans så kontakta i första hand vår kundtjänst. Om vi av någon anledning inte kan enas har du möjlighet att föra ärendet vidare.

Du kan då kontakta:

  • Konsument Borås, Borås Stad, www.boras.se
    tel 033-35 75 85 (för vägledning)
  • Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se
    tel 08-508 860 00 (för prövning av tvist)