Ny som kund?

För att du ska kunna få el till ditt hem krävs två avtal – ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal.

Elnätsföretag kan du inte välja själv. Där är du hänvisad till det företag på orten som äger själva elnätet, i ditt fall Borås Elnät AB. Däremot väljer du fritt vem som ska leverera den el som du använder i hemmet. Ett stort antal elhandelsföretag finns på marknaden som erbjuder olika former av avtal.

Om du inte väljer ett elhandelsföretag?

På varje ort finns ett så kallat anvisat elhandelsföretag. Gör du inget eget aktivt val blir anvisningsföretaget din elleverantör. I Borås är det Borås Elhandel som är anvisningsföretag. Även om du är nöjd med att köpa din el av anvisningsföretaget rekommenderar vi att du alltid tecknar någon form av prisavtal. Ditt elpris blir då lägre än det pris du får som passiv kund.

Vem ansvarar för vad?


Elnätsföretaget

  • ansvarar för drift och underhåll av ortens elnät
  • ansvarar för mätare och avläsningar

Elhandelsföretaget

  • säljer den el som används i hushållet
  • tecknar avtal med kunden om elleveranser

Kunden

  • väljer elhandelsföretag och avtalsform
  • ansvarar för bostadens elnät (i hyresrätt ansvarar fastighetsägaren)