Avtalsvillkor

Ditt abonnemang hos oss regleras av de allmänna avtalsvillkor som Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har tagit fram gemensamt.

Avtalsvillkoren träder i kraft i samband med att du startar ett abonnemang hos oss. Du hittar villkoren i sin helhet här:

Avtalsvillkor elnät 2012 K (rev 2)


Rättigheter

Alla rättigheter till avtalsvillkoren innehas av Energiföretagen Sverige. Avtalet får endast laddas ner och skrivas ut i ett exemplar av den som ska ingå avtal med Borås Elnät AB om nättjänst. Alla andra användningssätt, till exempel att kopiera avtalet eller sprida det vidare, vare sig det sker i digital eller annan form, är förbjudna och innebär intrång i Energiföretagen Sveriges rättigheter. Sådant intrång är i vissa fall straffbart enligt upphovsrättslagen. Energiföretagen Sverige har rätt till ersättning för utnyttjande och kan även ha rätt till skadestånd.