Nyanslutning av småhus

Följande priser gäller vid nyanslutning. För mer information och beställning/offert, kontakta oss via e-post: elanslutningar@boraselnat.se.

Anslutningsavgifter lågspänning

Huvudsäkring Avstånd till anslutningspunkt
(fågelvägen)
Pris, exkl moms
25 ampere  0-200 m 29 000 kr
 200-600 m 29 000 kr + 248 kr/m
 600-1 200 m 128 200 kr + 542 kr/m
 1 200-1 800 m 453 400 kr + 329 kr/m
63 ampere 54 000 kr
100 ampere 85 000 kr
200 ampere 170 000 kr
2 x 200 ampere 280 000 kr
3 x 200 ampere 390 000 kr
4 x 200 ampere 500 000 kr
5 x 200 ampere 610 000 kr
6 x 200 ampere 720 000 kr

Observera att

  • Säkringsstorlek 25 ampere: vid avstånd över 1 800 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.
  • Säkringsstorlek större än 25 ampere: vid över 200 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.
  • Utökning av befintlig servisanslutning offereras vid förfrågan.

Leveransvillkor

Beställning av lågspänningsservis samt föranmälan om utökning av installationen med elvärme eller liknande ska ske genom behörig elinstallatör.

Leveranstider efter beställning av servisanslutning

3 månader: Gäller normalt för mindre servisstorlekar, där anslutning kan ske i befintligt nät.
6 månader: Gäller normalt för anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet.
9 månader: Gäller normalt för större servisstorlekar som kräver nybyggnation av transformatorstation.

Kortare leveranstider kan i vissa fall offereras mot merkostnad.

Kabelförläggning

Borås Elnät AB förlägger serviskabel och tillhandahåller kabelskyddsrör för serviser med servissäkring upp till 25 A. Ledningsschakt inom tomt, cirka 0,5 m djupt, tillhandahålls av beställaren/kunden. Borås Elnät AB utför kabelförläggningen först sedan kabeldiket är klart och och kabelskyddsrörens läge besiktigats och inmätts och att området i övrigt är tillgängligt för kabelarbetet. Återfyllning utförs och bekostas av beställaren/kunden sedan Borås Elnät AB utfört sin ledningsförläggning. Fyllnadsmassan skall vara grävbar med spade. Håltagning och tätning för kabelgenomföring samt eventuell efterlagning i fastigheten, utförs och bekostas av beställaren/kunden.

Mätarplacering

Mätanordning ska placeras så att den är lättåtkomlig enligt följande:

I flerbostadshus och motsvarande placeras mätaranordningen i nischer, i trappan eller i utrymme som är tillgängligt under arbetstid. I villor, kedjehus, radhus, fritidshus och motsvarande placeras mätaren i utvändigt placerat skåp.

För mer information, se vår folder om nyanslutning.

Elanslutning småhus