Vårt arbete vid strömavbrott

Borås Elnät AB har generellt få oplanerade avbrott i elnätet, mycket tack vare att större delen av vårt nät är nedgrävt i marken och därmed inte känsligt för stormar och kraftiga snöfall.

För att effektivt kunna hantera de avbrott som dock sker har vi en beredskapsorganisation, som är igång dygnet runt och årets alla dagar. Vid fel i vårt högspänningsnät, det vill säga ett större fel, sker larm automatiskt till vår personal som börjar felsöka.

Ytterst sällan varar ett avbrott mer än två timmar och oftast är avbrottstiden kortare än så. Inträffar felet under ordinarie arbetstid förkortas tiden vanligtvis ytterligare. Det som tar längst tid är själva felsökningen. När orsaken väl har identifierats har vi goda möjligheter att snabbt koppla elen en annan väg.

Felanmäl avbrott

Kontrollera först om felet finns lokalt i din fastighet, se vår felsökningsguide. Om inte, kontakta vår felanmälan på 033–13 07 15. Är det upptaget så beror det på att någon annan ringer och då har vi redan fått kännedom om felet. Det är väldigt ovanligt att det inträffar mer än ett avbrott samtidigt.

Information vid avbrott

Vid avbrott i vårt högspänningsnät publiceras automatiskt information på vår hemsida. Den informationen uppdateras efterhand som nya uppgifter kommer fram. Vid längre avbrott informeras alltid P4 Radio Sjuhärad.

Var förberedd!

Bra att alltid ha hemma är en ficklampa med extra batterier, extra säkringar, stearinljus och tändstickor. Bor du på landet är ett gasolkök också bra att ha.

Tänk på att kyl och frys ofta klarar av att behålla kylan i många timmar vid ett strömavbrott om de inte öppnas.

Vårt elnätsområde

Kartan här nedanför visar Borås Elnäts nätområde. Vi är alltså inte nätägare i hela kommunen, som boende i Borås kan du även ha antingen Vattenfall eller Sandhult-Sandareds Elektriska som nätägare.

Ny-karta-Bs-elnät

 

Läs mer:

Informationsblad om effektbrist och frånkoppling av el.

Frankoppling

Vanliga frågor om frånkoppling i samband med effektbrist

Vanliga_frågor