Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innebär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information under vår sida om GDPR.

Nyheter

Elprisstödet börjar betalas ut i februari 2023

Svenska kraftnät ansvarar för att ta fram modellen för utbetalning av det elprisstöd regeringen beslutat om. Hushåll och företag i vårt elområde SE3 kommer att kunna ta del av stödet och utbetalningen ska skötas av Försäkringskassan.

Hur vet jag om jag får stöd?

Använder du el? Är din elanläggning ansluten till vårt elnät? Och har du ett avtal om uttag av el med oss som elnätsföretag? Då kommer du att få stöd.

Hur mycket stöd får jag?

I vårt elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh. Det beror också på din elförbrukning under tolvmånadersperioden oktober 2021-september 2022. Stödet blir 0,5 kronor gånger din elförbrukning i kWh under denna period. För dig som bor i en villa med en elförbrukning på 20 000 kWh under perioden, innebär det ett stöd på 10 000 kr.

Du vet väl att du kan kolla din elförbrukning på vår webbtjänst mina sidor. Du loggar enkelt in med mobilt bank-id eller med kundnummer och lösenord. Där kan du på ett enkelt sätt följa din elförbrukning per dag, vecka, månad och år och räkna ut hur mycket stöd du kommer att få. Vi som elnätsföretag kommer lämna över uppgifter om din elförbrukning till berörda myndigheter. Du behöver alltså inte göra någonting själv.

När betalas stödet ut?

Stödet kommer i ett första steg att betalas ut till hushållen och därefter till företag, organisationer och föreningar. Utbetalningar till hushållen startar i februari.

Ytterligare elstöd för november och december 2022

Svenska Kraftnät har presenterat elstödspaket nummer två till hushåll i hela landet. Alla hushåll med eget elnätsavtal får stöd för att hantera höga elpriser under november och december 2022. Storleken på stödet beror dels på hur mycket el man förbrukade under de två månaderna, dels var någonstans i landet som förbrukningen har skett. Detta elstöd har utformats med en begränsning till 80 procent av förbrukningen för perioden.

Du kan läsa mer om elstöd nummer två hos Svensk kraftnät.

Vi varnar för bedragare!

Du kommer aldrig att få ett samtal från oss för att du ska logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalning av elstödet.

En rund ring med ett varningstecken.

Var uppmärksam på bedrägeriförsök

Det förekommer misstänkta bedrägeriförsök via brev, mejl, sms och telefon i syfte att komma åt dina inloggningsuppgifter, till exempel genom att be dig logga in med ditt bank.id eller klicka på en länk.

Varken vi på Borås Elnät eller någon annan myndighet kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder. Om någon kontaktar dig på det sättet i samband med utbetalning av elstödet är det ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt och anmäl till polisen.

Läs mer om elprisstödet