SplitVision – din lokala fiberleverantör

SplitVision Borås Stadsnät är ett fiberbaserat kommunikationsnät som ägs och drivs av Borås Elnät AB. Idag täcker stadsnätet stora delar av centrala Borås och såväl villor och flerbostadshus som företag är anslutna.

Stadsnätet är helt konkurrensneutralt. De tjänsteleverantörer och operatörer som så önskar kan sälja sina tjänster i nätet. Anslutna hushåll och företag kan i sin tur fritt välja vem de vill ha som leverantör.

För mer information om stadsnätets alla möjligheter, se SplitVisions webbplats.