Vill du ansluta ett stort energilager eller batterilager till vårt nät?

Vi får en hel del förfrågningar om detta och varje enskilt ärende kräver en utredning för att se hur det påverkar nätet. Så här gör du om du har frågor om ett lager över 136kW lågspänning, eller för anslutning med högspänning.

Så här gör du om du vill ansluta ett energilager

1

Förfrågan

Skicka in din förfrågan till produktion@boraselnat.se eller ta hjälp av en elektriker för att göra en anmälan via föranmälan.nu. Vi tittar på de förutsättningar som finns och lämnar ett grovt riktpris inom två månader.

Riktpriset är ingen offert utan en uppskattning av kostnader, som kan ändras efter att vi i nästa skede går vidare med en nätutredning och projektering.

2

Nätutredning

Detta arbete sätter igång när du accepterat ett riktpris och ett utredningsavtal. En behörig elinstallatör måste göra en korrekt föranmälan innan du kan få ett utredningsavtal från oss.