Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innebär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information under vår sida om GDPR.

Våra priser

Ditt abonnemang bygger på hur stor din huvudsäkring är i ampere. Du som är kund hos oss betalar även din energiskatt via oss som elnätsbolag. Det är en skatt för elen du använder. Vi fakturerar din energiskatt samt redovisar och betalar vidare till Skatteverket. Här hittar du administrativa avgifter, kostnaden för energiskatten, våra olika nätpriser och anslutningsavgifter samt ersättningar för så kallad nätnytta, som du kan få om du producerar din egen el.

Myndighetsavgifter

I den fasta avgiften ingår myndighetsavgifter till staten. De består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter och är beslutade av riksdag och regering.

Administrativa avgifter

Här ingår startavgift för nytt abonnemang och påminnelseavgift.

Administrativa avgifter

TjänstPris, inkl. moms
Startavgift nytt abonnemang295 kr
Påminnelseavgift60 kr

Säkringsabonnemang

Abonnemanget är till för privatkunder och mindre företag. Abonnemanget bygger på hur stor din huvudsäkring är i ampere. Den avgift som tas ut består dels av en elöverföringsavgift, dels av en abonnemangsavgift. På din faktura hittar du information om vilken huvudsäkring du har, till exempel 16 ampere. Läs mer om säkringar under välja eller ändra säkringsstorlek.

Säkringsabonnemang

SäkringsstorlekÅrskostnad, inkl. moms
16 ampere, lägenhet1 075 kr
16 ampere, lägenhet - från 1 januari 20231 235 kr
16 ampere2 735 kr
16 ampere - från 1 januari 20233 145 kr
20 ampere 4 785 kr
20 ampere - från 1 januari 20235 505 kr
25 ampere 5 905 kr
25 ampere - från 1 januari 20236 790 kr
35 ampere 8 355 kr
35 ampere - från 1 januari 20239 610 kr
50 ampere11 760 kr
50 ampere - från 1 januari 202313 525 kr
63 ampere 14 835 kr
63 ampere - från 1 januari 202317 060 kr
80 ampere18 700 kr
80 ampere - från 1 januari 202321 505 kr
100 ampere24 110 kr
100 ampere - från 1 januari 202327 725 kr
125 ampere29 990 kr
125 ampere - från 1 januari 202334 490 kr
160 ampere38 185 kr
160 ampere - från 1 januari 202343 915 kr
200 ampere 47 635 kr
200 ampere - från 1 januari 202354 780 kr
Elöverföringsavgift 20,6 öre/kWh
Energiskatt 202349,0 öre/kWh
SäkringsstorlekÅrskostnad, exkl. moms
16 ampere, lägenhet860 kr
16 ampere, lägenhet - från 1 januari 2023988 kr
16 ampere 2 188 kr
16 ampere - från 1 januari 20232 516 kr
20 ampere 3 828 kr
20 ampere - från 1 januari 20234 404 kr
25 ampere4 724 kr
25 ampere - från 1 januari 20235 432 kr
35 ampere 6 684 kr
35 ampere - från 1 januari 20237 688 kr
50 ampere 9 408 kr
50 ampere - från 1 januari 202310 820 kr
63 ampere 11 868 kr
63 ampere - från 1 januari 202313 648 kr
80 ampere 14 960 kr
80 ampere - från 1 januari 202317 204 kr
100 ampere 19 288 kr
100 ampere - från 1 januari 202322 180 kr
125 ampere 23 992 kr
125 ampere - från 1 januari 202327 592 kr
160 ampere30 548 kr
160 ampere - från 1 januari 202335 132 kr
200 ampere38 108 kr
200 ampere - från 1 januari 202343 824 kr
Elöverföringsavgift 16,48 öre/kWh
Energiskatt 202339,2 öre/kWh

Särskilda villkor för säkringsabonnemang

Effektabonnemang lågspänning

Abonnemanget är till för mellanstora företag. Avgiften består av en fast avgift, en effektavgift och en elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Effektabonnemang lågspänning

TjänstPris, exkl. moms
Fast avgift1000 kr/år
Effektavgift490 kr/kW och år
Effektavgift - från 1 januari 2023562 kr/kW och år
Elöverföringsavgift 10,3 öre/kWh
Överuttagsavgift effekt980 kr/kW
Överuttagsavgift effekt - från 1 januari 20231 124 kr/kW kr
Överuttagsavgift reaktiv effekt189 kr/kVAr
Extra permanent mätning980 kr/år
Energiskatt 202339,2 öre/kWh

Särskilda villkor för effektabonnemang lågspänning

Effektabonnemang högspänning 10kV

Detta abonnemang är avsett för stora företag. Avgiften består av en fast avgift, effektavgift och elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Effektabonnemang högspänning 10 kV

TjänstPris, exkl. moms
Fast avgift22 000 kr/år
Effektavgift335 kronor/kW och år
Effektavgift - från 1 januari 2023393 kronor/kW och år
Elöverföringsavgift8,1 öre/kWh
Överuttagavgift effekt 670 kr/kW
Överuttagavgift effekt - från 1 januari 2023786 kr/kW
Överuttagsavgift reaktiv effekt189 kr/kVAr
Extra permanent mätning2 800 kr/år
Extra fack19 200 kr/år
Extra fack - från 1 januari 202321 000 kr/år
Energiskatt 202339,2 öre/kWh

Särskilda villkor för effektabonnemang högspänning 10 kV

Effektabonnemang högspänning 130 kV

Detta abonnemang är till för kraftvärmeverk och liknande storförbrukare. Avgiften består av en fast avgift, en fackavgift, en effektavgift och en elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Effektabonnemang högspänning 130 kV

TjänstPris, exkl. moms
Fast avgift90 758 kr/år
Fackavgift283 617 kr per fack och år
Fackavgift - från 1 januari 2023310 560 kr per fack och år
Effektavgift307 kr/kW och år
Effektavgift - från 1 januari 2023312 kr/kW och år
Elöverföringsavgift 1,8 öre/kWh
Elöverföringsavgift - från 1 januari 20235,8 öre/kWh
Överuttagsavgift effekt614 kr/kW
Överuttagsavgift effekt - från 1 januari 2023624 kr/kW
Överuttagsavgift reaktiv effekt40 kr/kVAr
Extra permanent mätning2 800 kr/år
Extra fack283 617 kr/år
Extra fack - från 1 januari 2023310 560 kr/år
Energiskatt 202339,2 öre/kWh

Särskilda villkor för effektabonnemang högspänning 130 kV

Anslutning

Här ser du vad det kostar att ansluta sig till vårt nät. Det är olika priser beroende på vilken anslutning du behöver. Det kan vara en ny anslutning, tillfällig anslutning eller flytt av en befintlig anslutning. En del arbeten får du på offert.

Ny anslutning

HuvudsäkringAvstånd till anslutningspunktPris, inkl. moms
25 ampere0-200 m 38 125 kr
Från 1 januari 20230-200 m 44 375 kr
200-600 m 38 125 kr + 327,50 kr/m
Från 1 januari 2023200-600 m 44 375 kr + 381,25 kr/m kr
600-1 200 m 169 125 kr + 800 kr/m
Från 1 januari 2023600-1 200 m 196 875 kr + 908,75 kr/m
1 200-1 800 m649 125 kr + 486,25 kr/m
Från 1 januari 20231 200-1 800 m742 125 kr + 526,25 kr/m
63 ampere 0-200 m67 500 kr
63 ampereFrån 1 januari 202382 500 kr
100 ampere 0-200 m106 250 kr
100 ampereFrån 1 januari 2023131 250 kr
200 ampere 0-200 m212 500 kr
200 ampereFrån 1 januari 2023261 250 kr
2 x 200 ampere 0-200 m350 000 kr
2 x 200 ampereFrån 1 januari 2023430 000 kr
3 x 200 ampere 0-200 m487 500 kr
3 x 200 ampere Från 1 januari 2023600 000 kr
4 x 200 ampere 0-200 m625 000 kr
4 x 200 ampereFrån 1 januari 2023768 750 kr
5 x 200 ampere 0-200 m762 500 kr
5 x 200 ampereFrån 1 januari 2023937 500 kr
6 x 200 ampere 0-200 m900 000 kr
6 x 200 ampereFrån 1 januari 20231 107 500 kr
63 ampere och uppåtÖver 200 m Får du på offert
Högspänning Från 1 januari 2023Får du på offert
HuvudsäkringAvstånd till anslutningspunktPris, exkl. moms
25 ampere0-200 m30 500 kr
Från 1 januari 20230-200 m35 500 kr
200-600 m30 500 kr + 262 kr/m
Från 1 januari 2023200-600 m35 500 kr kr + 305 kr/m
600-1 200 m135 300 kr + 640 kr/m
Från 1 januari 2023600-1 200 m157 500 kr + 727 kr/m
1 200-1 800 m519 300 kr + 389 kr/m
Från 1 januari 20231 200-1 800 m593 700 kr + 421 kr/m
63 ampere 54 000 kr
63 ampereFrån 1 januari 202366 000 kr
100 ampere 85 000 kr
100 ampereFrån 1 januari 2023105 000 kr
200 ampere 170 000 kr
200 ampereFrån 1 januari 2023209 000 kr
2 x 200 ampere 280 000 kr
2 x 200 ampereFrån 1 januari 2023344 000 kr
3 x 200 ampere 390 000 kr
3 x 200 ampereFrån 1 januari 2023480 000 kr
4 x 200 ampere 500 000 kr
4 x 200 ampereFrån 1 januari 2023615 000 kr
5 x 200 ampere 610 000 kr
5 x 200 ampereFrån 1 januari 2023750 000 kr
6 x 200 ampere 720 000 kr
6 x 200 ampereFrån 1 januari 2023886 000 kr
Högspänning Får du på offert

Flytta anslutning

TjänstPris
Anslutning, samtligaFår du på offert

Tillfällig anslutning

TjänstPris, inkl. moms
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 16- 63A3 500 kr
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 80A till 160A4 875 kr
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 200A och uppåt10 000 kr
In- och urkoppling av Borås Elnäts skåp, max 63 A4 875 kr
Hyra Borås Elnäts skåp, 25 A (inkl. 5 meter kabel)50 kr/dygn
Hyra Borås Elnäts skåp, 63 A (inkl. 5 meter kabel88 kr/dygn
Särskild avgift vid förlängd tillfällig anslutning över 1 år750 kr/mån
TjänstPris, exkl. moms
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 16- 63A2 800 kr
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 80A till 160A3 900 kr
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 200A och uppåt8 000 kr
In- och urkoppling av Borås Elnäts skåp3 900 kr
Hyra Borås Elnäts skåp, 25 A (inkl. 5 meter kabel)40 kr/dygn
Hyra Borås Elnäts skåp, 63 A (inkl. 5 meter kabel)70 kr/dygn
Särskild avgift vid förlängd tillfällig anslutning över 1 år 600 kr/mån

Särskilda villkor för nyanslutning privatkund

Särskilda villkor för nyanslutning företagskund

Ersättning för nätnytta mikroproduktion

Om du som kund själv producerar viss del av din egen el får du ersättning för så kallad nätnytta. Ersättningen gäller produktion upp till och med 43,5 kW. Ersättningen varierar beroende på om du producerar el under höglasttid eller övrig tid. Höglasttid är vardagar klockan 06-22 under november, december, januari, februari och mars.

Ersättning för nätnytta mikroproduktion

TjänstPris, inkl. momsPris, exkl. moms
Nätnytta, ersättning höglasttid 12,8 öre/kWh10,24 öre/kWh
Från 1 januari 202314,9 öre/kWh11,92 öre/kWh
Nätnytta, ersättning övrig tid4,1 öre/kWh3,28 öre/kWh
Från 1 januari 202310,2 öre/kWh 8,16 öre/kWh

Särskilda villkor för mikroproduktion

Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion

Den kund som själv producerar el får ersättning för så kallad nätnytta. Ersättningen gäller produktion högre än 43,5 kW (63 A) och maximalt 1 500 kW. Vi tar ut en fast avgift för administration och mätning, om du inte har ett konsumtionsabonnemang i samma anslutningspunkt. Från 1 januari 2022 varierar ersättningen beroende på om du producerar el under höglasttid eller övrig tid. Höglasttid är vardagar klockan 06-22 under november, december, januari, februari och mars.

Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion lågspänning

TjänstPris, inkl. moms
Nätnytta, ersättning höglasttid12,8 öre/kWh
Från 1 januari 202314,9 öre/kWh
Nätnytta, ersättning övrig tid 4,1 öre/kWh
Från 1 januari 202310,2 öre/kWh
Fast avgift 1 225 kr/år
TjänstPris, exkl. moms
Nätnytta, ersättning höglasttid10,24 öre/kWh
Från 1 januari 202311,92 öre/kWh
Nätnytta, ersättning övrig tid 3,28 öre/kWh
Från 1 januari 2023 8,16 öre/kWh
Fast avgift 980 kr/år

Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion högspänning

TjänstPris, exkl. moms
Nätnytta, ersättning höglasttid 9,42 öre/kWh
Från 1 januari 202310,32 öre/kWh
Nätnytta, ersättning övrig tid2,42 öre/kWh
Från 1 januari 20236,52 öre/kWh
Fast avgift 2 800 kr/år

Särskilda villkor för småskalig elproduktion