Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innebär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information under vår sida om GDPR.

Våra priser

Ditt abonnemang bygger på hur stor din huvudsäkring är i ampere. Du som är kund hos oss betalar även din energiskatt via oss som elnätsbolag. Det är en skatt för elen du använder. Vi fakturerar din energiskatt samt redovisar och betalar vidare till Skatteverket. Här hittar du administrativa avgifter, kostnaden för energiskatten, våra olika nätpriser och anslutningsavgifter samt ersättningar för så kallad nätnytta, som du kan få om du producerar din egen el.

Myndighetsavgifter

I den fasta avgiften ingår myndighetsavgifter till staten. De består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter och är beslutade av riksdag och regering.

Administrativa avgifter

Här ingår startavgift för nytt abonnemang och påminnelseavgift.

Administrativa avgifter

TjänstPris, inkl. moms
Startavgift nytt abonnemang295 kr
Påminnelseavgift60 kr

Säkringsabonnemang

Abonnemanget är till för privatkunder och mindre företag. Abonnemanget bygger på hur stor din huvudsäkring är i ampere. Den avgift som tas ut består dels av en elöverföringsavgift, dels av en abonnemangsavgift. På din faktura hittar du information om vilken huvudsäkring du har, till exempel 16 ampere. Läs mer om säkringar under välja eller ändra säkringsstorlek.

Säkringsabonnemang

SäkringsstorlekÅrskostnad, inkl. moms
16 ampere, lägenhet1 235 kr
16 ampere 3 145 kr
20 ampere5 505 kr
25 ampere 6 790 kr
35 ampere 9 610 kr
50 ampere 13 525 kr
63 ampere 17 060 kr
80 ampere21 505 kr
100 ampere27 725 kr
125 ampere 34 490 kr
160 ampere43 915 kr
200 ampere 54 780 kr
Elöverföringsavgift 20,6 öre/kWh
Energiskatt 202349,0 öre/kWh
SäkringsstorlekÅrskostnad, exkl. moms
16 ampere, lägenhet988 kr
16 ampere2 516 kr
20 ampere4 404 kr
25 ampere5 432 kr
35 ampere7 688 kr
50 ampere 10 820 kr
63 ampere 13 648 kr
80 ampere 17 204 kr
100 ampere22 180 kr
125 ampere27 592 kr
160 ampere35 132 kr
200 ampere43 824 kr
Elöverföringsavgift 16,48 öre/kWh
Energiskatt 202339,2 öre/kWh

Särskilda villkor för säkringsabonnemang

Effektabonnemang lågspänning

Abonnemanget är till för mellanstora företag. Avgiften består av en fast avgift, en effektavgift och en elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Effektabonnemang lågspänning

TjänstPris, exkl. moms
Fast avgift1000 kr/år
Effektavgift562 kr/kW och år
Elöverföringsavgift 10,3 öre/kWh
Överuttagsavgift effekt1 124 kr/kW kr
Överuttagsavgift reaktiv effekt189 kr/kVAr
Extra permanent mätning980 kr/år
Energiskatt 202339,2 öre/kWh

Särskilda villkor för effektabonnemang lågspänning

Effektabonnemang högspänning 10kV

Detta abonnemang är avsett för stora företag. Avgiften består av en fast avgift, effektavgift och elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Effektabonnemang högspänning 10 kV

TjänstPris, exkl. moms
Fast avgift22 000 kr/år
Effektavgift 393 kronor/kW och år
Elöverföringsavgift8,1 öre/kWh
Överuttagavgift effekt786 kr/kW
Överuttagsavgift reaktiv effekt189 kr/kVAr
Extra permanent mätning2 800 kr/år
Extra fack 21 000 kr/år
Energiskatt 202339,2 öre/kWh

Särskilda villkor för effektabonnemang högspänning 10 kV

Effektabonnemang högspänning 130 kV

Detta abonnemang är till för kraftvärmeverk och liknande storförbrukare. Avgiften består av en fast avgift, en fackavgift, en effektavgift och en elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Effektabonnemang högspänning 130 kV

TjänstPris, exkl. moms
Fast avgift90 758 kr/år
Fackavgift 310 560 kr per fack och år
Effektavgift 312 kr/kW och år
Elöverföringsavgift5,8 öre/kWh
Överuttagsavgift effekt624 kr/kW
Överuttagsavgift reaktiv effekt40 kr/kVAr
Extra permanent mätning2 800 kr/år
Extra fack 310 560 kr/år
Energiskatt 202339,2 öre/kWh

Särskilda villkor för effektabonnemang högspänning 130 kV

Anslutning

Här ser du vad det kostar att ansluta sig till vårt nät. Det är olika priser beroende på vilken anslutning du behöver. Det kan vara en ny anslutning, tillfällig anslutning eller flytt av en befintlig anslutning. En del arbeten får du på offert.

Ny anslutning

HuvudsäkringAvstånd till anslutningspunktPris, inkl. moms
25 ampere0-200 m 44 375 kr
25 ampere200-600 m 44 375 kr + 381,25 kr/m kr
25 ampere600-1 200 m 196 875 kr + 908,75 kr/m
25 ampere1 200-1 800 m742 125 kr + 526,25 kr/m
63 ampere 0-200 m82 500 kr
100 ampere0-200 m131 250 kr
200 ampere 0-200 m261 250 kr
2 x 200 ampere 0-200 m430 000 kr
3 x 200 ampere 0-200 m600 000 kr
4 x 200 ampere0-200 m768 750 kr
5 x 200 ampere0-200 m937 500 kr
6 x 200 ampere0-200 m1 107 500 kr
63 ampere och uppåtÖver 200 m Får du på offert
Högspänning Får du på offert
HuvudsäkringAvstånd till anslutningspunktPris, exkl. moms
25 ampere0-200 m35 500 kr
25 ampere200-600 m35 500 kr kr + 305
25 ampere600-1 200 m157 500 kr + 727 kr/m
25 ampere1 200-1 800 m593 700 kr + 421 kr/m
63 ampere 0-200 m66 000 kr
100 ampere 0-200 m105 000 kr
200 ampere 0-200 m209 000 kr
2 x 200 ampere 0-200 m344 000 kr
3 x 200 ampere 0-200 m480 000 kr
4 x 200 ampere 0-200 m615 000 kr
5 x 200 ampere 0-200 m750 000 kr
6 x 200 ampere 0-200 m886 000 kr
63 ampere och uppåtÖver 200 mFår du på offert
Högspänning Får du på offert

Flytta anslutning

TjänstPris
Anslutning, samtligaFår du på offert

Tillfällig anslutning

TjänstPris, inkl. moms
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 16- 63A3 500 kr
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 80A till 160A4 875 kr
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 200A och uppåt10 000 kr
In- och urkoppling av Borås Elnäts skåp, max 63 A4 875 kr
Hyra Borås Elnäts skåp, 25 A (inkl. 5 meter kabel)50 kr/dygn
Hyra Borås Elnäts skåp, 63 A (inkl. 5 meter kabel88 kr/dygn
Särskild avgift vid förlängd tillfällig anslutning över 1 år750 kr/mån
TjänstPris, exkl. moms
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 16- 63A2 800 kr
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 80A till 160A3 900 kr
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 200A och uppåt8 000 kr
In- och urkoppling av Borås Elnäts skåp3 900 kr
Hyra Borås Elnäts skåp, 25 A (inkl. 5 meter kabel)40 kr/dygn
Hyra Borås Elnäts skåp, 63 A (inkl. 5 meter kabel)70 kr/dygn
Särskild avgift vid förlängd tillfällig anslutning över 1 år 600 kr/mån

Särskilda villkor för nyanslutning privatkund

Särskilda villkor för nyanslutning företagskund

Ersättning för nätnytta mikroproduktion

Om du som kund själv producerar viss del av din egen el får du ersättning för så kallad nätnytta. Ersättningen gäller produktion upp till och med 43,5 kW. Ersättningen varierar beroende på om du producerar el under höglasttid eller övrig tid. Höglasttid är vardagar klockan 06-22 under november, december, januari, februari och mars.

Ersättning för nätnytta mikroproduktion

TjänstPris, inkl. momsPris, exkl. moms
Nätnytta, ersättning höglasttid 14,9 öre/kWh11,92 öre/kWh
Nätnytta, ersättning övrig tid10,2 öre/kWh 8,16 öre/kWh

Särskilda villkor för mikroproduktion

Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion

Den kund som själv producerar el får ersättning för så kallad nätnytta. Ersättningen gäller produktion högre än 43,5 kW (63 A) och maximalt 1 500 kW. Vi tar ut en fast avgift för administration och mätning, om du inte har ett konsumtionsabonnemang i samma anslutningspunkt. Från 1 januari 2022 varierar ersättningen beroende på om du producerar el under höglasttid eller övrig tid. Höglasttid är vardagar klockan 06-22 under november, december, januari, februari och mars.

Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion lågspänning

TjänstPris, inkl. moms
Nätnytta, ersättning höglasttid14,9 öre/kWh
Nätnytta, ersättning övrig tid 10,2 öre/kWh
Fast avgift 1 225 kr/år
TjänstPris, exkl. moms
Nätnytta, ersättning höglasttid11,92 öre/kWh
Nätnytta, ersättning övrig tid 8,16 öre/kWh
Fast avgift 980 kr/år

Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion högspänning

TjänstPris, exkl. moms
Nätnytta, ersättning höglasttid 10,32 öre/kWh
Nätnytta, ersättning övrig tid6,52 öre/kWh
Fast avgift 2 800 kr/år

Särskilda villkor för småskalig elproduktion