Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innebär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information under vår sida om GDPR.

Våra priser

Ditt abonnemang bygger på hur stor din huvudsäkring är i ampere. Du som är kund hos oss betalar även din energiskatt via oss som elnätsbolag. Det är en skatt för elen du använder. Vi fakturerar din energiskatt samt redovisar och betalar vidare till Skatteverket. Här hittar du kostnaden för energiskatten, våra olika nätpriser och anslutningsavgifter samt ersättningar för så kallad nätnytta, som du kan få om du producerar din egen el.

Administrativa avgifter

TjänstPris, inkl. moms
Startavgift nytt abonnemang295 kr
Påminnelseavgift60 kr

Säkringsabonnemang

SäkringsstorlekÅrskostnad, inkl. moms
16 ampere, lägenhet1 025 kr
16 ampere2 605 kr
20 ampere4 555 kr
25 ampere5 625 kr
35 ampere7 955 kr
50 ampere11 200 kr
63 ampere14 130 kr
80 ampere17 810 kr
100 ampere22 960 kr
125 ampere28 560 kr
160 ampere36 365 kr
200 ampere45 365 kr
Elöverföringsavgift till och med 30 juni18,9 öre/kWh
Elöverföringsavgift från och med 1 juli20,6 öre/kWh
Energiskatt44,50 öre/kWh
Extra mätning1 225 kr/år
SäkringsstorlekÅrskostnad, exkl. moms
16 ampere, lägenhet820 kr
16 ampere2 084 kr
20 ampere3 644 kr
25 ampere4 500 kr
35 ampere6 364 kr
50 ampere8 960 kr
63 ampere11 304 kr
80 ampere14 248 kr
100 ampere18 368 kr
125 ampere22 848 kr
160 ampere29 092 kr
200 ampere36 292 kr
Elöverföringsavgift till och med 30 juni15,12 öre/kWh
Elöverföringsavgift från och med 1 juli16,48 öre/kWh
Energiskatt35,60 öre/kWh
Extra mätning980 kr/år

Säkringsabonnemang

Abonnemanget är till för privatkunder och mindre företag. Abonnemanget bygger på hur stor din huvudsäkring är i ampere. Den avgift som tas ut består dels av en elöverföringsavgift, dels av en abonnemangsavgift. På din faktura hittar du information om vilken huvudsäkring du har, till exempel 16 ampere. Läs mer om säkringar under välja eller ändra säkringsstorlek.

Säkringsabonnemang

SäkringsstorlekÅrskostnad, inkl. moms
16 ampere, lägenhet1 025 kr
16 ampere2 605 kr
20 ampere4 555 kr
25 ampere5 625 kr
35 ampere7 955 kr
50 ampere11 200 kr
63 ampere14 130 kr
80 ampere17 810 kr
100 ampere22 960 kr
125 ampere28 560 kr
160 ampere36 365 kr
200 ampere45 365 kr
Elöverföringsavgift till och med 30 juni18,9 öre/kWh
Elöverföringsavgift från och med 1 juli20,6 öre/kWh
Energiskatt44,50 öre/kWh
Extra mätning1 225 kr/år
SäkringsstorlekÅrskostnad, exkl. moms
16 ampere, lägenhet820 kr
16 ampere2 084 kr
20 ampere3 644 kr
25 ampere4 500 kr
35 ampere6 364 kr
50 ampere8 960 kr
63 ampere11 304 kr
80 ampere14 248 kr
100 ampere18 368 kr
125 ampere22 848 kr
160 ampere29 092 kr
200 ampere36 292 kr
Elöverföringsavgift till och med 30 juni15,12 öre/kWh
Elöverföringsavgift från och med 1 juli16,48 öre/kWh
Energiskatt35,60 öre/kWh
Extra mätning980 kr/år

Särskilda villkor för säkringsabonnemang

Effektabonnemang lågspänning

Abonnemanget är till för mellanstora företag. Avgiften består av en fast avgift, en effektavgift och en elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Effektabonnemang lågspänning

TjänstPris, exkl. moms
Fast avgift1000 kr/år
Effektavgift465 kr/kW och år
Elöverföringsavgift till och med 30 juni9,5 öre/kWh
Elöverföringsavgift från och med 1 juli10,3 öre/kWh
Överuttagsavgift effekt930 kr/kW
Överuttagsavgift reaktiv effekt189 kr/kVAr
Extra mätning980 kr/år
Energiskatt35,60 öre/kWh

Särskilda villkor för effektabonnemang lågspänning

Effektabonnemang högspänning 10kV

Detta abonnemang är avsett för stora företag. Avgiften består av en fast avgift, effektavgift och elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Effektabonnemang högspänning 10 kV

TjänstPris, exkl. moms
Fast avgift22 000 kr/år
Effektavgift315 kronor/kW och år
Elöverföringsavgift till och med 30 juni7,5 öre/kWh
Elöverföringsavgift från och med 1 juli8,1 öre/kWh
Överuttagavgift effekt630 kr/kW
Överuttagsavgift reaktiv effekt189 kr/kVAr
Extra mätning2 800 kr/år
Extra fack19 200 kr/år
Energiskatt 35,60 öre/kWh

Särskilda villkor för effektabonnemang högspänning 10 kv

Effektabonnemang högspänning 130 kV

Detta abonnemang är till för kraftvärmeverk och liknande storförbrukare. Avgiften består av en fast avgift, en fackavgift, en effektavgift och en elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Effektabonnemang högspänning 130 kV

TjänstPris, exkl. moms
Fast avgift90 758 kr/år
Fackavgift283 617 kr per fack och år
Effektavgift till och med 30 juni289 kr/kW och år
Effektavgift från och med 1 juli297 kr/kW och år
Elöverföringsavgift till och med 30 juni1,6 öre/kWh
Elöverföringsavgift från och med 1 juli1,8 öre/kWh
Överuttagsavgift effekt till och med 30 juni578 kr/kW
Överuttagsavgift effekt från och med 1 juli594 kr/kW
Överuttagsavgift reaktiv effekt40 kr/kVAr
Extra mätning2 800 kr/år
Extra fack283 617 kr/år
Energiskatt35,60 öre/kWh

Särskilda villkor för effektabonnemang högspänning 130 kv

Anslutning

Här ser du vad det kostar att ansluta sig till vårt nät. Det är olika priser beroende på vilken anslutning du behöver. Det kan vara en ny anslutning, tillfällig anslutning eller flytt av en befintlig anslutning. En del arbeten får du på offert.

Ny anslutning

HuvudsäkringAvstånd till anslutningspunktPris, inkl. moms
25 ampere0-200 m36 250 kr
200-600 m36 250 + 310 kr/m
600-1 200 m160 250 kr + 677,50 kr/m
1 200-1 800 m566 750 kr + 411,25 kr/m
63 ampere 0-200 m67 500 kr
100 ampere 0-200 m106 250 kr
200 ampere 0-200 m212 500 kr
2 x 200 ampere 0-200 m350 000 kr
3 x 200 ampere 0-200 m487 500 kr
4 x 200 ampere 0-200 m625 000 kr
5 x 200 ampere 0-200 m762 500 kr
6 x 200 ampere 0-200 m900 000 kr
63 ampere och uppåtÖver 200 m Får du på offert
Högspänning Får du på offert
HuvudsäkringAvstånd till anslutningspunktPris, exkl. moms
25 ampere0-200 m29 000 kr
200-600 m29 000 kr + 248 kr/m
600-1 200 m128 200 kr + 542 kr/m
1 200-1 800 m453 400 kr + 329 kr/m
63 ampere 54 000 kr
100 ampere 85 000 kr
200 ampere 170 000 kr
2 x 200 ampere 280 000 kr
3 x 200 ampere 390 000 kr
4 x 200 ampere 500 000 kr
5 x 200 ampere 610 000 kr
6 x 200 ampere 720 000 kr
Högspänning Får du på offert

Flytta anslutning

TjänstPris
Anslutning, samtligaFår du på offert

Tillfällig anslutning

TjänstPris, inkl. moms
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 16- 63A3 500 kr
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 80A till 160A4 875 kr
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 200A och uppåt10 000 kr
In- och urkoppling av Borås Elnäts skåp, max 63 A4 875 kr
Hyra Borås Elnäts skåp, 25 A (inkl. 5 meter kabel)50 kr/dygn
Hyra Borås Elnäts skåp, 63 A (inkl. 5 meter kabel88 kr/dygn
TjänstPris, exkl. moms
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 16- 63A2 800 kr
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 80A till 160A3 900 kr
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 200A och uppåt8 000 kr
In- och urkoppling av Borås Elnäts skåp3 900 kr
Hyra Borås Elnäts skåp, 25 A (inkl. 5 meter kabel)40 kr/dygn
Hyra Borås Elnäts skåp, 63 A (inkl. 5 meter kabel)70 kr/dygn

Särskilda villkor för nyanslutning privatkund

Särskilda villkor för nyanslutning företagskund

Ersättning för nätnytta mikroproduktion

Om du som kund själv producerar viss del av din egen el får du ersättning för så kallad nätnytta. Ersättningen gäller produktion upp till och med 43,5 kW, under förutsättning att du inte producerar mer el per år än du konsumerar.

Ersättning för nätnytta mikroproduktion

TjänstPris, inkl. momsPris, exkl. moms
Nätnytta, ersättning2,7 öre/kWh2,16 öre/kWh

Särskilda villkor för mikroproduktion

Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion

Den kund som själv producerar el får ersättning för så kallad nätnytta. Ersättningen gäller produktion högre än 43,5 kW (63 A) och maximalt 1 500 kW. Vi tar ut en fast avgift för administration och mätning, om du inte har ett konsumtionsabonnemang i samma anslutningspunkt.

Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion

TjänstPris, inkl. moms
Nätnytta, ersättning (lågspänning och högspänning)2,7 öre/kWh
Fast avgift (lågspänning)1 225 kr/år
Fast avgift (högspänning)3 500 kr/år
TjänstPris, exkl. moms
Nätnytta, ersättning (lågspänning och högspänning)2,16 öre/kWh
Fast avgift (lågspänning)980 kr/år
Fast avgift (högspänning) 2 800 kr/år

Särskilda villkor för småskalig elproduktion