Välj rätt säkring

Huvudsäkringen som normalt sitter nära din elmätare har två syften:

    1. Den begränsar hur mycket ström du kan ta ut samtidigt.
    2. Den skyddar din anläggning om den går sönder.

När du ska välja huvudsäkring är det bra att fundera över vilket behov du har. Ju större huvudsäkring du har, desto mer el kan du förbruka samtidigt.

Din säkringsstorlek påverkar avgiften

Abonnemangsavgiften bygger på storleken på din säkring. Har du en större säkring än du faktiskt behöver kan du säkra ner och sänka din elnätskostnad. Har du däremot en för liten huvudsäkring kan strömmen gå och du kan behöva byta din huvudsäkring ofta. Då kan du behöva en större huvudsäkring. Om du har frågor eller funderingar kring att ändra storlek på din huvudsäkring ska du ta kontakt med en elektriker.

Så här ändrar du din huvudsäkring

1

Vilken säkring har du idag?

Du hittar informationen på din faktura.

2

Vilket behov har du?

Fundera på hur mycket mer eller mindre effekt du kommer behöva i framtiden? Några riktlinjer för säkringsstorlekar är:

Lägenhet: 16 Ampere
Villa med fjärrvärme: 16 Ampere
Villa med direktverkande el: 16–25 Ampere
Villa med värmepump: 16–25 Ampere

Är du osäker på vilken huvudsäkring du behöver kan du ta hjälp av en behörig elinstallatör som ser över din anläggning.

3

Ta hjälp av en elinstallatör

Vill du ändra säkringsstorlek ska du kontakta en behörig elinstallatör, som har ansvar för att förändringen genomförs korrekt. Kom ihåg att kontrollera att den du anlitar är registrerad hos Elsäkerhetsverket. Se till att din elinstallatör meddelar oss vilken säkringsstorlek du ändrar till.

4

Avtal

Du som kund behöver inte teckna nytt avtal, utan uppgifterna ändras automatiskt.

5

Klart!

Nu har du rätt säkring i ditt hus.

Välj säkring utifrån din elanvändning

Säkring kopplat till effektuttag

SäkringsstorlekÅrsförbrukningMaximalt effektuttag
16 ampere0 - 20 000 kWh11 kilowatt
20 ampere20 000 - 25 000 kWh14 kilowatt
25 ampere25 000 - 30 000 kWh17 kilowatt
35 ampere30 000 - 40 000 kWh24 kilowatt
50 ampere40 000 - 55 000 kWh35 kilowatt
63 ampere55 000 - 70 000 kWh44 kilowatt

Priser

Säkringsabonnemang

SäkringsstorlekÅrskostnad, inkl. moms
16 ampere, lägenhet1 235 kr
16 ampere 3 145 kr
20 ampere5 505 kr
25 ampere 6 790 kr
35 ampere 9 610 kr
50 ampere 13 525 kr
63 ampere 17 060 kr
80 ampere21 505 kr
100 ampere27 725 kr
125 ampere 34 490 kr
160 ampere43 915 kr
200 ampere 54 780 kr
Elöverföringsavgift till 30 juni 202320,6 öre/kWh
Elöverföringsavgift från 1 juli 202315,7 öre/kWh
Energiskatt 202349,0 öre/kWh
SäkringsstorlekÅrskostnad, exkl. moms
16 ampere, lägenhet988 kr
16 ampere2 516 kr
20 ampere4 404 kr
25 ampere5 432 kr
35 ampere7 688 kr
50 ampere 10 820 kr
63 ampere 13 648 kr
80 ampere 17 204 kr
100 ampere22 180 kr
125 ampere27 592 kr
160 ampere35 132 kr
200 ampere43 824 kr
Elöverföringsavgift till 30 juni 202316,48 öre/kWh
Elöverföringsavgift från 1 juli 202312,56 öre/kWh
Energiskatt 202339,2 öre/kWh